Poradnia neurologicznaPoradnia neurologiczna

 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia okresowe i napadowe
 • Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • Zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • Zaburzenia układu nerwowego
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe